+ A
A -
بقلم:
د. سعاد درير
كاتبة مغربية
ذِيلْ الليلْ الكوَّأيْ
سوَّطْني
في عزّ غيابكْ،
ونسَى الليلْ البكَّأيْ
أنا ويّاهْ
أعزّ احبابكْ..
{{{{
يا الأيامْ
جُرْتِ عليَّا..
يا الأيامْ
ثُرْتِ عليَّا..
يا الأيامْ، لا شِي في يدِي..
يا الأيامْ، ذَنْبي النِّية..
{{{{
يا الزمانْ، قُلْ لي يا الزمانْ،
كِيفاشْ داويتْ جرحْ الغُربة؟!
حرامْ عليكْ، يا الزمانْ،
شوفْ تشوفْ روحي معذّبة..
{{{{
الليلْ، يا الليلْ، واشْمَنْ دموعْ
تبيعْ القلبْ وتطفِي الشموعْ؟!..
{{{{
الليلْ يا بحرْ الليلْ،
وقتاشْ تعفُو على الروحْ؟!
الليلْ، يا جمرْ الليلْ،
ريّشْتْ الطِّيرْ المذبوحْ..
{{{{
أسرارْ الناسْ يفضَحْها الليلْ بغُرورْ،
وبلا إحساسْ يسرقْ منْ قلوبنا النُّورْ..
{{{{
تذوبْ العيونْ،
ويباتْ القلبْ عطشانْ مقهورْ..
بشُوقْ مدفونْ
يبْني حفَّارْ ماضِيهْ قبورْ..
{{{{
حمَامْ القلبْ يطيرْ، ودواهْ
في ضوّ عينِيهْ اللِّي كانْ سماهْ..
شْكُونْ ينْسى مغرومْ، عمَاهْ
بِينْ بكاهْ وفخَاخْ هواهْ؟!..
شْكونْ يحْكي للزمانْ قصايدْ
كتَبْها الحُبّ بطُعْمْ المصايدْ..
مصِيدة تَرْميكْ،
ومصيدة تجِيبكْ..
قصيدة تحْيِيكْ،
وقصيدة تبِيدكْ..
{{{{
وانْتَ يا الهالكْ منْ دونْ الناسْ اللّي كانوا ناسْنا،
عاتبْ علِينا عَثرة العِينْ وضربةْ إحْساسْنا..
{{{{
بحر الوجدانْ ما فيه أَمَانْ،
مُوجة تنادي علِيكْ ومُوجة تطْوِيكْ..
خَلِّيكْ تردّ بالكْ للزمانْ،
مَرْكبْ القلبْ بخفَّة يتقلَب علِيكْ..
{{{{
وأَسْوارْ الشُّوقْ اللِّي علِّيتها
تسجنْ الروحْ بِينْ قُضبانْ العبادْ..
والعِيبْ يبَانْ في مرَايةْ الليلْ،
واللِّيلْ (يا لِيلْ) صاحبي لِيكْ جلاَّدْ..
{{{{
مُقابِل المُفْرَدات المغربية:
- شِي: شيء.
- كِيفاشْ: كيفَ؟
- واشْمنْ: أيّ؟
- ريّشْتْ: نتفْتَ الريش.
- ضوّ: ضَوء.
- شْكُونْ: مَنْ؟
- اللِّي: الذي.
- تردّ بالك: تَنْتَبِه.
- يبَانْ: يَظهَر.
- مرَأيَة: مِرْآة.
copy short url   نسخ
06/01/2020
2474