+ A
A -
بقلم - د.سعاد درير
كاتبة مغربية
حَالْ الشمعة واقفَة عند بابْ اللِّيلْ
وهِيَ تناجِيهْ
حَالْ القلبْ هايجة فِيهْ نَارْ اللِّيلْ
وهِيَ تداوِيهِ..
{{{
جَمْرْ اللِّيلْ،
يا جَمْرْ اللِّيلْ،
ما تسْقِي غِيرْ موَاوِيلْ..
{{{
جَمْرْ اللِّيلْ
يا جَمْرْ اللِّيلْ،
حكايةْ عذَابْ معَاكْ طوِيلْ..
{{{
جَمْرْ اللِّيلْ،
يا جَمْرْ اللِّيلْ،
مدَادْ الرُّوحْ لِيكْ يسِيلْ..
{{{
هُونْ، يا لِيلِي هُونْ،
هُونْ واجْمَعْ أسْرَارِي..
هُونْ، يا لِيلِي هُونْ،
هُونْ وادْفنْ الماضِي..
هُونْ، يا لِيلِي هُونْ،
هُونْ واجْلدْ العيُونْ..
{{{
عرَفْتكْ في ظلامِي
انْتِ يا الشمعَة،
عَاودِيلي،
على جَمْرْ اللِّيلْ،
واحْكِي للدَّمعَة،
واحْكِي لِي..
{{{
جَاوبِينِي يا الشمعة،
هَانْ علِيكْ اللِّيلْ..
دَاوِي لِي حَرّ الدَّمعة،
خَلِّي صَبْركْ مَنْدِيلْ..
{{{
جَمْرْ اللِّيلْ،
يا جَمْرْ اللِّيلْ،
هَانتْ عليكْ الشمعة،
صَرْخَتْهَا يسْمَعْها اللِّيلْ..
{{{
جَمْرْ اللِّيلْ،
يا جَمْرْ اللِّيلْ،
هاجتْ فيكْ الدَّمْعَة،
حُرْقَتْهَا يحْفرْها اللِّيلْ..
{{{
بكاتْ الشمعَة،
وطاحتْ الدمعَة،
واللِّيلْ اعْمَاه الشُّوقْ..
{{{
القلبْ ضاقتْ سماهْ،
والرُّوحْ حَنَّتْ لهْوَاهْ،
والعِينْ دَمّها مهْرُوقْ..
{{{
ابْكِ،
ابْكِ على وَرْدكْ يا شُوكهْ..
واجْرِي،
اجْرِي يا دَمَّهْ في عرُوقهْ..
{{{
اللِّيلْ اللِّي بَاعكْ
بِيعهْ..
{{{
والقَلبْ اللِّي خَانكْ
خُونهْ..
{{{
والجَمْرْ اللِّي طوَاكْ
اطْوِيهْ..
{{{
والشَّمْعْ اللِّي رَعاكْ
ارْعَاهْ..
{{{
والدَّمْعْ اللِّي دَاوَاكْ
دَاوِيهْ..
{{{
والشُّوقْ اللِّي نَادَاكْ
نَادِيهْ..
{{{
مُقابِل المُفْرَدات المغربية:
-غِيرْ: غَيْر.
-معاكْ: مَعَكَ.
-لِيكْ: لَكَ.
-هُونْ: هُنْ (هانَ – يَهُونُ).
-عَاوديلي: اِحْكِي لِي.
-بكَاتْ: بَكَتْ.
-طاحتْ: سَقَطَتْ.
-اعْماهْ: أَعْماهُ.
-دَمّهْ: دَمُهُ.
copy short url   نسخ
04/11/2019
2532