+ A
A -
بقلم :
د . سعاد درير
كاتبة مغربية
شَادّ في حبَالْ رجَأيَا
طَالعْ أَنَا لرَاسْ العِينْ
عوَّالْ ثمَّة نْلْقَى لرُوحِي رُوحْ
ونْصِيبْ منِينْ
نْبْدَا الْحكَأيَة
ونْتْعَلَّمْ نْبُوحْ..
}}}
وأَنَا بَاقِي صبْرِي قلِيلْ
وعلَى الدّنيا مَاشِي ملْهُوفْ
خْوِيتْ جبَالْ الخُوفْ..
ركَبْتْ امْوَاجْ شُوقِي لـغَدَّا
ومشِيتْ نقَلَّبْ فِينْ
نْدَأوِي الجْرُوحْ
ونْدْفَنْ بكَأيَا
رَانِي شَادّ في حبَالْ رجَأيَا..
}}}
رحَّالْ أَنَا غَادِي رحَّالْ
عشَقْتْ نَبَدَّلْ سرْوَالْ الْحَالْ
نْشْرَبْ منْ كَاسْ عشْقُوهْ النَّاسْ
وشموعي طافية..
}}}
حمَامِي طَارْ..
حمَامِي طَارْ،
ورَانِي صبَّارْ..
}}}
عِينِي فَاضتْ
ونشْفَاتْ السَّاقيَة..
}}}
عِنِي فَاضتْ،
وسَالْ اللِّيلْ..
}}}
وَاهْ.. وَاهْ يَا الايَّامْ
عَادِيتِ الحبِيبْ..
}}}
وَاهْ، وَاهْ يَا الايَّامْ
هْنْتِ الحمَامْ
رَبِّيتِ فِيهْ الخُوفْ منْ عِينْ الدِّيبْ..
}}}
وبْلاَ تخْمَامْ،
وَاهْ، وَاهْ يَا الايَّامْ،
عَرِّيتِ الحمَامْ
نتَفْتِ لِيهْ الرِّيشْ
كِيفَاشْ يعِيشْ؟؟
هُوَ كِيفَاشْ يعِيشْ؟؟
}}}
هْدَأيْ، هْدَأيْ يَا الايَّامْ
هْدَأيْ، هْدَأيْ
رَانِي صبَّارْ
شعَلْتْ اللِّيلْ بْلاَ قنْدِيلْ
شْرَبْتْ الْمُرّ وشُفْتْ الْوِيلْ..
}}}
شَقِّيتْ أنَا في بحر الرِّيحْ طرِيقْ الآمَالْ
وبنِيتْ مَا نتْرَجَّى فُوقْ الْمُحَالْ..
ومَازالْ مازالْ
ما نعْطِي في نصّ اللِّيلْ..
يا الْمُوجَة..
}}}
يَا الْمُوجَة،
صُوتِي جوَّالْ
وأنَا رحَّالْ
مَا نْخَلِّي رجْلِي تُوحَلْ..
}}}
هْدَأيْ، هْدَأيْ يَا الايَّامْ
خَلِّيتِينِي بِينْ الْحِيطانْ
نْفَصَّلْ الأوْهَامْ
وحَلْقِي عطْشَانْ..
}}}
مَا لقِيتْ أَنَا
لمَنْ نْشْكِي
لمَنْ نْبُوحْ..
}}}
صَافِي، صَافِي
طَالعْ أنَا لرَاسْ العِينْ
عوَّالْ ثمَّة نْلْقَى لرُوحِي رُوحْ..
}}}
نلْقَى لرُوحِي رُوحْ
نشْرَبْ كَاسِي
ونْرْجَعْ نشْوَانْ..
}}}
نرْجَعْ نشْوَانْ
نرْعَى الْحمَامْ
ومَا نْخِيّطْ درُوبْ اللِّيلْ..
}}}
مُقابِل المُفْرَدات المغربية:
- شَادّ: متعلِّق.
- رجَأيَا: رجائي.
- راسْ العِين: ينبوع الماء.
- عوَّال: متأهِّب.
- ثمَّة: هناك.
- نلْقَى: أَجِدُ.
- نْصِيبْ: أعثر وأجِدُ.
- منِينْ: مِنْ أينَ.
- نبْدَا: أَبْدَأ.
- بَاقِي: مازالَ.
- ماشِي ملهوف: غير مُتَلَهِّف.
- خْوِيتْ: هَجَرْتُ.
- غَدَّا: الغَدُ.
- نقلَّبْ: أبحث.
- غادِي: مَاضٍ (أَمْضِي).
- نبدَّلْ: أُغَيِّر.
- رَانِي: إنّني.
- صبَّارْ: صَبُور.
- نْشْفَاتْ: جَفَّتْ.
- وَاهْ، وَاه: آهٍ/ نَعَم.
- هْنْتِ: أَهَنْتِ.
- الدِّيبْ: الذِّئب.
- بْلاَ: بِدُون.
- تخْمَامْ: تفكير.
- كِيفَاشْ: كَيْفَ؟
- هْدَأيْ: تَوَقَّفِي.
- نترجَّى: أَتَرَجَّى
- الْمُحَال: المستحيل.
- بكَأيَا: بُكائي.
- رحَّال: أُهَاجِر وأُسَافِر مِن مكان إلى آخَر.
- ما نْخَلِّي: لا أَتْرُكُ.
- تُوحَلْ: تَسقط وتَغرق في الوَحل.
- صافِي: اِنْتَهَى الأمر.
- نرعى: أَرْعَى.
- نْخِيّطْ: أَخِيطُ (نخيّطْ دروب الليل: أتخبَّط في رحلة التِّيه والْمُضِيّ مَشْياً في اتجاه المجهول).
copy short url   نسخ
28/10/2019
2439