+ A
A -
حبالْ البُغْضْ
تلفّ الرُّوحْ
العِينْ تشْكي
والقَلبْ مَذْبوحْ..
===
يا صيّادينْ في بَحرْ اللِّيلْ
طُعْمْ الظّلمة يْبَكِّي القنديلْ..
يهِيجْ إحساسْ..
تضيعْ أَنفاسْ..
ويْفِيضْ اللسانْ بالْمَواوِيلْ..
===
شِفاهْ الحُبّ
تنَاجِي القَلبْ
شَفاهْ الحُبّ..
===
وأنا وْانْتَ
يا خِيطْ الصَّبْرْ
مَسجونِينْ
بِين قُضبانْ الغُربة..
وأنا وْانْتَ
يا كَاسْ العُمرْ
مَحرومينْ
منْ مرَاية المحَبَّة..
===
ذَوَّبْنا الضِّيمْ..
وقُلنا:
اللهْ رحيمْ
ينْصفْنا..
===
لِلَّهْ يا رُوحْ الرُّوحْ..
جَارِيتْ قلبي الْمَذْبوحْ..
===
غرَسْتْ الوَردْ
وجنِيتْ الشُّوكْ..
زرَعْتْ النُّورْ
وحصَدْتْ النَّارْ..
===
وأنا وقَلبي..
نهارْنا
في انتظارْ..
وأنا وقَلبي
لِيلْنا
في انتظارْ..
===
طفِينا أَسْرارْ..
بنِينا أَسْوارْ..
===
وَلا مَرْسولْ
وَلا شَمْعَة..
وَلا فُرْصَة..
وَلا اِخْتِيارْ..
===
لا مَسافَة..
لا مَسافَة..
لا مَسافَة
بِينْ العِينْ والدَّمْعَة..
مُقَابِل الْمُفْرَدات الْمَغربية:
- شَفَاه: داواه وعالَجَه.
- وْانتَ: وأنتَ.
- مراية: مِرآة.
- ذوَّبْنَا: كَسَرَنَا ونالَ مِنّا.
- الضِّيم: الظلم والظروف القاهِرة.
- طْفِينا: أَطْفَأْنا.
- بْنِينا: شَيَّدْنا.
- مَرْسُول: بَرِيد.
- بِينْ: بَيْنَ.
بقلم: سعاد درير
copy short url   نسخ
07/10/2019
3198